Zakat


Mari Tunaikan Kewajiban Zakat Maal Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan. diantaranya: Emas/Perak Segala bentuk penyimpanan uang termasuk tabungan, deposito, cek, saham. Perdagangan Semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan. Hasil Pertanian Padi, sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan lain-lain. Tunaikan […]


Current track

Title

Artist

[adinserter block="2"]
[adinserter block="2"]
Background